Jihočeský kraj

Čížová

Zakladní informace
Typ pivovaru: 
Rok založení: 
2019
Status pivovaru: 
Aktivní
Obec: 
Hodnocení pivovaru
Average: 5 (1 vote)

Pivovar Čížová je umístěn v objektu čížovského zámku, kde se pivo vařilo už po roce 1629. Přestavbu budovy z tvrze do podoby venkovského zámku s pivovarem a sladovnou v tu dobu ukončil Jan Deym. Císařský rada, přísedící nejvyššího soudu a po všech stránkách schopný muž. Byla to doba rozkvětu. Později však prosperitu pivovaru převálcoval čas a i celý čížovský zámek dosti zchátral. Naštěstí se obec v čele se starostou p. Korejsem rozhodla začít s opravou této významné památky.

V tomto objektu proběhla stavební rekonstrukce a instalace technologického vybavení od domácího dodavatele. Roční výstav pivovaru bude dosahovat až 3000 hl. V současnosti prodáváme pivo českého plzeňského typu. Pivo se plní do KEG sudů o objemu 15l, 20l, 30l a 50l, v nabídce jsou i 1l PET lahve a skleněné lahve o objemu 0,75l. Jedná se o výčepní světlou 10° PEPA, světlý ležák 11° JOSEF, světlý ležák 12° OLAF, tmavý 13° JIRKA, řezaný polotmavý ležák 11° JURA a IPA Horst. Pivo se vaří z několika druhů sladovnického ječmene, chmele ze žatecké oblasti a čížovské vody. Naše piva nefiltrujeme a nepasterizujeme, jelikož naším hlavním cílem je zachovat co nejpřirozenější charakter piva.Štěstím pro urychlení návratu života na zámek bylo setkání pana starosty se skupinou pěti lidí, zakladatelů společnosti Pivovar Čížová. Tito nadšenci hledali místo, kde by mohli postavit pivovar a vařit pivo. Slovo dalo slovo a od obce Čížové si dlouhodobě pronajali západní křídlo zámku a tak se ve vzájemné spolupráci podařilo vrátit pivovar domů.

Více informací : 
Související články

Zámecký pivovar Český Rudolec

Zakladní informace
Typ pivovaru: 
Status pivovaru: 
Aktivní
Hodnocení pivovaru
Average: 3.9 (13 votes)

Pivovar Krajinská 27

Zakladní informace
Typ pivovaru: 
Status pivovaru: 
Aktivní
Hodnocení pivovaru
Average: 4.7 (22 votes)
Více informací : 

krajinska27.cz/

Související články

Minipivovar ZF JU

Zakladní informace
Typ pivovaru: 
Status pivovaru: 
Aktivní
Hodnocení pivovaru
Average: 1 (1 vote)
Více informací : 

Zámecký pivovar a palírna

Zakladní informace
Typ pivovaru: 
Status pivovaru: 
Aktivní
Obec: 
Hodnocení pivovaru
Average: 4.3 (15 votes)
Více informací : 

Dudák - Měšťanský pivovar Strakonice

Zakladní informace
Typ pivovaru: 
Rok založení: 
1649
Status pivovaru: 
Aktivní
Obec: 
Hodnocení pivovaru
Average: 4.6 (22 votes)

Počátky strakonického piva se datují od roku 1308, i když vařit se začalo zřejmě již dříve. Várečné právo za poplatek do královské pokladny ale obyvatelé získali oficiálně až 8. prosince 1367 listinou Bavora IV.
Třicetiletá válka znamenala obrovské finanční výdaje, které se podepsaly i na strakonických pivovarnících. V roce 1649 kvůli tomu podepsali dohodu s městem a založili společný pivovar v domě s číslem popisným 47. V té době už bylo ve Strakonicích celkem 158 domů s várečným právem.
V roce 1840 měly městský i dominikánský pivovar zhruba stejný výstav piva.
Městský pivovar se postupně rozrůstal a primitivní postupy výroby začala nahrazovat průmyslová výroba. Nejen z tohoto důvodu vyrostl v letech 1873 až 1874 na březích Otavy parostrojní pivovar.
V roce 1948 byl pivovar znárodněn a začleněn do národního podniku Jihočeské pivovary České Budějovice. Od roku 1958 je pivovar začleněn jako samostatný závod do sítě podniku Jihočeské pivovary České Budějovice.
V roce 2004 byl zakoupen městem Strakonice a byla založena akciová společnost DUDÁK – Měšťanský pivovar Strakonice, která pivovar provozuje dodnes. V současné době se pivovar může pochlubit rozsáhlou modernizací provozu, která bude ukončena v roce 2019.

Piva pivovaru
Související články

Samson

Zakladní informace
Typ pivovaru: 
Rok založení: 
1795
Status pivovaru: 
Aktivní
Hodnocení pivovaru
Average: 3.1 (27 votes)

Datum založení pivovaru Samson se počítá od roku 1795, kdy skončil spor tamějšího magistrátu s občany o právo vaření piva. Na místě současném však začal pivovar vyrůstat od roku 1843. Nejprve zde byly postupně umístěny lednicové sklepy (1851) a po dokončení sladovny se pivovar v roce 1872 rozjíždí naplno. Jeho produkce byla již od počátku zaměřena na export, nejprve se pivo vozilo koněspřežnou železnicí, trasovanou poblíž závodu, posléze byla postavena i vlastní vlečka.
Dnes vaří pivovar Samson osm druhů piv - světlé výčepní (10°), světlý ležák (10°), svěltý ležák (12°), tmavý ležák (12°), Dianello se sníženým obsahem zatěžujících sacharidů, nealkoholické Pito a dva druhy ovocných piv - citron a grapefruit.
(zdroj: http://www.samson.cz)

Piva pivovaru
Více informací : 

Regent

Zakladní informace
Typ pivovaru: 
Rok založení: 
1379
Status pivovaru: 
Aktivní
Obec: 
Hodnocení pivovaru
Average: 4.4 (27 votes)

Jen málokterý pivovar ve střední Evropě se může pochlubit takovou tradicí jako třeboňský pivovar, který byl založen roku 1379. Historicky nejstarší zařízení na výrobu piva zde vlastnila již v roce 1367 augustiniánská řeholní kanonie.
V roce 1482 dává Vok z Rožmberka pivovar rozšířit a staví nové sklepy vedle zámku. Stoupající spotřebě piva však výroba nepostačuje a proto jsou v roce 1522 provedeny větší přestavby zámeckého pivovaru.
Další přestavba byla uskutečněna vlašskými staviteli r. 1560. Na sklonku 16. století se ocitá třeboňský pivovar mezi 19 rožmberskými pivovary s plánovanou výrobní kapacitou 100 várek ročně, tj. celkem asi 1896 hl.
Třeboňské pivo získávalo postupně na popularitě, starý hradní či zámecký pivovar kapacitně nevyhovoval a tak nový pivovar vznikal přestavbou a přístavbou dřívější rožmberské zbrojnice v místech mezi Svinenskou a Novohradskou branou, kde stojí dodnes. Se stavbou bylo započato v roce 1706 a pivovar byl dokončen italskými staviteli roku 1712. Svou dnešní podobu dostává pivovar až v druhé polovině 19. století, kdy byl zcela přestavěn a v roce 1886-1887 vystavuje na tehdejší dobu neobvyklé množství 50 000 hl piva.
Roku 1888 obdržel třeboňský pivovar na výstavě v Bruselu diplom od belgického krále za kvalitní pivo. Před rokem 1914 dosahuje výroba přes 100 000 hl piva. Po 1. světové válce nastává pokles výroby na polovinu, neboť odpadl vývoz do Vídně.
Jak šla léta, sláva třeboňského piva přerůstala i do zahraničí. Již na začátku 20. století měl dnešní pivovar Regent své sklady nejen v Praze a Brně, ale i ve Vídni, Štýrském Hradci a Lvově. Železniční zásilky byly expedovány i do mnoha evropských zemí včetně částí Rakousko-Uherské monarchie. Mnohá další léta včetně 1. a 2. světové války však dřívějšímu rozvoji tak nepřála.
V době předmnichovské republiky výroba piva kolísá, nejvyšší výroba je zaznamenána v roce 1929, v období konjunktury a činí 65 000 hl. Potom následuje pokles a v době mnichovské zrady činí 43 000 hl. Ve válečných letech výroba pronikavě klesá a počátkem roku 1945 byla zastavena úplně. Výroba byla obnovena až na sklonku roku 1945, kdy se znovu začíná vařit pivo, tentokráte ještě slabé čtyřstupňové.
Až do konce války byl pivovar schwarzenberským vlastnictvím. Po přechodném období v osvobozené republice, kdy byl pod národní správou, přechází jako závod do Jihočeských pivovarů se sídlem v Českých Budějovicích. Samostatnou érou je krátké období od roku 1953 do června 1955, kdy byl utvořen n.p. Třeboňské pivovary se závody Třeboň, Tábor a Jindř. Hradec. Od 1. ledna 1989 byl pivovar součástí s.p. Pivovary České Budějovice a po privatizaci v roce 1992 je pivovar součástí a.s. Jihočeské pivovary.
V roce 1999 se akcionáři rozhodli pivovar Regent prodat. V srpnu 2000 byl pivovar prodán akciové společnosti Bohemia Regent.

(zdroj: http://www.pivovar-regent.cz)

Více informací : 
Související články

Platan

Zakladní informace
Typ pivovaru: 
Rok založení: 
1598
Status pivovaru: 
Aktivní
Obec: 
Hodnocení pivovaru
Average: 4 (26 votes)

Schwarzenberský pivovar v Protivíně býval největším pivovarem Prácheňska. Přesný rok jeho založení je pro nedostatek písemných zpráv zahalen tajemstvím. Jisté však je, že existoval už v první polovině 16. století.
Léta 1551 postoupil Ondřej Ungnad své druhé manželce Anně zboží protivínské s tvrzí, pivovarem, podlužím a městečkem Protivínem, načež roku 1554 oba manželé při prodeji panství Vilému z Rožmberka vymínili si několik krčem na Hlubocku, aby v nich nadále bylo odebíráno pivo výhradně z panství pivovaru v Protivíně. Roku 1562 se objevuje opět zmínka o pivovaru při tvrzi protivínské a o panské chmelnici u Protivína.
Roku 1711 přešel pivovar do vlastnictví knížecího rodu Schwarzenbergů. Později, roku 1892, byl někdejší protivínský cukrovar proměněn v rozsáhlou sladovnu, která hned v prvních letech svého provozu vyráběla přes 250 000 metrických centů sladu ročně. Byla zde poprvé vyzkoušena metoda výroby podle Nathana s využitím oxidu uhličitého z hlavního kvašení. Pivovar se tak řadil mezi nejlepší nejen co se týče kvality vyráběných piv, ale i díky inovativním technologiím.
Nejslavnější období protivínského pivovaru přišlo na přelomu 19. a 20. století. Roku 1896 bylo v Protivíně vyrobeno 125 000 hektolitrů piva, roku 1899 už 140 000 a roku 1902 dokonce 147 745 hektolitrů piva. Pivo z Protivína se tehdy vyváželo nejen do celého Rakouska-Uherska, ale i do zámoří. V té době měl pivovar své vlastní sklady v Praze, Plzni, Vídni, Terstu, Záhřebu, Berlíně, New Yorku a v dalších městech po celém světě. Zlaté období skončilo během první světové války, kdy pivovar přišel o své zahraniční odběratele.
V roce 1948 došlo ke znárodnění podniku. Mezi roky 1950–1952 byl pivovar začleněn do národního podniku Jihočeské pivovary se sídlem v Českých Budějovicích. V letech 1953–1955 změnil protivínský pivovar majitele a stal se klíčovým závodem podniku Pošumavské pivovary. O tři roky později se však znovu vrací do područí národního podniku Jihočeské pivovary, kde zůstal až do změny režimu.
V červnu 2000 prodaly Jihočeské pivovary závod Protivín městu Protivín, které se stalo stoprocentním vlastníkem pivovaru. Tím, že město pivovar odkoupilo, jej zachránilo, jelikož záměrem Jihočeských pivovarů bylo provoz pivovaru utlumit a postupně jej zavřít. Po jeho záchraně se ještě na konci roku 2000 město rozhodlo pivovar prodat skupině libereckých podnikatelů.
Nejnovější kapitola v dějinách Pivovaru Protivín se začíná psát v únoru 2008, kdy pivovar spadá pod českou společnost Pivovary Lobkowicz Group. Nový vlastník má eminentní zájem navázat na vše dobré, co bylo v pivovaru uděláno, a chce samozřejmě protivínský pivovar i nadále rozvíjet. Společnost Pivovary Lobkowicz Group se bude i v budoucnosti zasazovat o vaření klasických českých ležáků pomocí tradiční technologie, posílení pozice pivovaru v regionu a o expanzi na trhy v zahraničí.

(zdroj: http://www.pivovar-protivin.cz)

Piva pivovaru
Více informací : 
Související články

Eggenberg

Zakladní informace
Typ pivovaru: 
Rok založení: 
1560
Status pivovaru: 
Aktivní
Hodnocení pivovaru
Average: 3.6 (23 votes)

Historie Pivovaru Eggenberg se datuje ode dne 7.9.1991, kdy byl českokrumlovský pivovarský závod odkoupen v rámci malé privatizace, jako první český pivovar od státního podniku Jihočeské pivovary. Historie českokrumlovského pivovaru samotného sahá pak až do roku 1560.

V průběhu devadesátých let došlo k rozsáhlé rekonstrukci staveb a značné modernizaci technologického zařízení. V průběhu provozu byla vybudována v prostorách bývalých pivovarských lednic nad ležáckými sklepy, kde do současnosti zraje pivo, vlastní stylová pivovarská restaurace, která nabízí posezení až pro 300 návštěvníků.

V současné době je hlavní činností naší společnosti především výroba a prodej piva a nealkoholických nápojů značky Eggenberg. Pivovar své produkty distribuuje především v jihočeském kraji, ale i na export. Hlavními exportními odbytišti jsou bývalé státy SSSR, Finsko, Dánsko, Německo a Itálie. Dále se naše společnost věnuje také, díky vhodné poloze v centru města UNESCO Český Krumlov, některým činnostem v oblasti cestovního ruchu a spolupracuje při pořádání kulturně společenských a reklamních akcích.

(zdroj: http://www.eggenberg.cz)

Piva pivovaru
Více informací : 

Pages

Subscribe to RSS - Jihočeský kraj